Get Adobe Flash player

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการนี้หน่วยงานราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ