งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จุดประกายความคิดสร้างนักคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษมสุข ชัยชิตาทร นายณรงค์ชัย เนื่องอุทัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 4 พฤศจิการยน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ