นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมโครงการพร้อมเพรียงกัน คณะครูและเด็กนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 620คน เนื่องด้วยจำกัดด้วยเวลาสามารถรับบริจาคได้ 339 คน วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ