Get Adobe Flash player

ตำรวจสันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดและมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาศรีสะเกษคณะครูร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ