สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อพระราชทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน)