Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 335

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการนี้หน่วยงานราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 274

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนกระทำแต่ความดี มีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้วิทยาลัยจัดให้มีการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และการทำบุญโรงทาน ซึ่งมีหน่วยงาน ห้างร้าน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในครั้งนี้ด้วย

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 209

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมการเตรียมการเยียวยา และจัดการพิธีศพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ