Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 318
คณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้อวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 292

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะกำลังคนและการสอบประเมินมาตรฐานด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้น ICDL โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 100 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ อาคาร TO BE NUMBER ONE ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 463

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแด่ ผอ.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 374

ตำรวจสันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดและมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาศรีสะเกษคณะครูร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 269

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมโครงการพร้อมเพรียงกัน คณะครูและเด็กนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 620คน เนื่องด้วยจำกัดด้วยเวลาสามารถรับบริจาคได้ 339 คน วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ